מכרזים

פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד

הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.

לפרטים נוספים יש לפנות לענת ברקת, עו”ד, יועמ”ש החברה

בטלפון: 03-6376000 או בדוא״ל: anat@sportp.co.il

 

מכרז משותף 4 דחיית מועד הגשה

פתוח מס׳4

מכרז 1/2022 דחיית מועד הגשה

פתוח מס׳1/2022

מכרז משותף מס’ 4 למתן שירותי ניקיון
ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל
אביב – יפו בע”מ וחברת מרכז הספורט
הלאומי תל – אביב בע”מ

פתוח מס׳4

קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט

פתוח מס׳1/2022

2/2022 לוחות זמנים מעודכנים של המכרז

נסגר מס׳2/2022

הסכם נוסח מעודכן בעקבות שינוי תנאי סף מיום 16/03/2022

נסגר מס׳2/2022

2/2022 מענה שני לשאלות הבהרה ועדכון נספחים

נסגר מס׳2/2022

2/2022 מכרז נוסח מעודכן לאחר עדכון תנאי סף מיום 16/03/2022

נסגר מס׳2/2022

מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד להגשת הצעות

נסגר מס׳03/2022

מכרז פומבי לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות מיזוג אויר

נסגר מס׳3/2022

הודעה על עדכון מועדים

נסגר מס׳02/2022

מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳2/2022

מענה שני לשאלות הבהרה

נסגר מס׳1/2022

חוזה לתכנון הקמה והפעלה של מתחם ספורט אתגרי על גג אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳2/2022

דחיית מועד הגשת מכרז 1/2022 ומענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳1/2022

מכרז לתכנון הקמה והפעלה של מתחם ספורט אתגרי על גג אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳02/2022

חוזה מרכז פומבי מס’ 1/2022 לביצוע עבודות ותחזוקה של מתקנים סולאריים באתרי חברת היכלי הספורט ת”א.

נסגר מס׳1/2022

מרכז פומבי מס’ 1/2022 לביצוע עבודות ותחזוקה של מתקנים סולאריים באתרי חברת היכלי הספורט

נסגר מס׳1/2022

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 8/2021 להקמה ותפעול מתקן פרסום חוצות בחניון נירים בתל אביב

נסגר מס׳08/2021

מכרז פומבי מס’ 8/2021 להקמה ותפעול מתקן פרסום חוצות בחניון נירים בתל אביב

נסגר מס׳08/2021

כתב כמויות מעודכן למכרז פומבי מס’ 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

הודעה על דחיית מועדים – מכרז פומבי מס’ 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳06/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳06/2021

הודעה על דחיית מועדים – מכרז פומבי מס’ 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳06/2021

מכרז פומבי מס’ 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳06/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

מכרז פומבי מס’ 07/2021 והסכם התקשרות לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

פרוטוקול סיור מציעים ומסמכים נלווים – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

מכרז פומבי מס’ 05/2021 – להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לרכישת מושבים וחלקי חילוף למושבים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לצורך התקנת מערכת אשראי למכונות תשלום בחניונים

נסגר מס׳00/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 03/2021 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳03/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 03/2021 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳03/2021

מכרז פומבי מס’ 03/2021 והסכם התקשרות לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳03/2021

מכרז פומבי מס’ 02/2021 והסכם התקשרות למתן הרשאה לקיום מופע בימתי בתקופת חג החנוכה בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו

נסגר מס׳02/2021

מכרז פומבי מס’ 01/2021 והסכם התקשרות לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מגדלי קירור בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2020

מכרז פומבי מס’ 03/2020 והסכם התקשרות לאספקה והתקנה של גופי תאורה לחדר אירועים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳03/2020

מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2020

מכרז פומבי מס’ 05/2020 והסכם התקשרות למתן הרשאה להפעלת חנות בחלק הצפון מערבי של אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו

נסגר מס׳05/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן תחזוקה למערכת גילוי אש ועשן בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן שירות למערכת בקרת מבנה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע עבודות הוספת אזורי כריזה וסאונד לחדר הארועים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

מכרז פומבי מס’ 2/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות הכוללות שיפוץ 2 מעליות בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳02/2020

הבהרה – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

דחיית מועד – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

קול קורא – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע השלמת עבודות איוורור, קירור ובידוד באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

הודעה על דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס’ 1/2020 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2020

מכרז פומבי מס’ 1/2020 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2020

קול קורא – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – שדרוג למערכות שעוני משחק ולוחות תוצאות

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – ציוד מחשוב לחניונים

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – יועץ דשא

נסגר מס׳00/2019

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 18/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳18/2019

מכרז פומבי מס’ 18/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳18/2019

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

עדכון מועדים – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳16/2019

מכרז פומבי מס’ 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳16/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

הבהרה 2 – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

הבהרה 1 – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

מכרז פומבי 14/2019 לעבודות נגישות בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳14/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 14/2019 לעבודות נגישות בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳14/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

הבהרה 3 – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה 2 – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה 1 – מכרז פומבי מס’ 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל”זירת אולם המשחקים” בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳12/2019

מכרז פומבי מס’ 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל”זירת אולם המשחקים” בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳12/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז מסגרת פומבי מס’ 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳10/2019

תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות במכרז – מכרז מסגרת פומבי מס’ 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳10/2019

מכרז והסכם – מכרז מסגרת פומבי מס’ 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳10/2019

מכרז פומבי מס’ 11/2019 לייצור, אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2019

הסכם – מכרז פומבי מס’ 11/2019 לייצור, אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2019

תשובות לשאלות הבהרה 3 – מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2  מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

עדכון תנאי סף – מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

תשובות לשאלות הבהרה  מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

הסכם – מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

מפרט טכני – מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

מכרז פומבי מס’ 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

הבהרה – מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מפרט טכני 2 – מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מפרט טכני 1 – מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מכרז פומבי מס’ 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז פומבי מס’ 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

תשובות לשאלות הבהרה 1 – מכרז פומבי מס’ 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

מפרט טכני – מכרז פומבי מס’ 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

מכרז פומבי מס’ 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 06/2019 למתן הרשאה לקיום מופע בימתי לכל המשפחה בתקופת חג החנוכה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳06/2019

מכרז פומבי מס’ 06/2019 למתן הרשאה לקיום מופע בימתי לכל המשפחה בתקופת חג החנוכה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳06/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

מפרט – מכרז פומבי מס’ 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

מכרז פומבי מס’ 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 04/2019 למתן שירותי מנהל בטיחות למתקני החברה

נסגר מס׳04/2019

מכרז פומבי 04/2019 למתן שירותי מנהל בטיחות למתקני החברה

נסגר מס׳04/2019

דחיית מועד הגשת מכרז – מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳03/2019

הבהרה – מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳03/2019

מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה, ללא תסריט

נסגר מס׳03/2019

עדכון אופן הגשת ההצעות ובחירת זוכים במכרז פומבי 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳02/2019

מכתב הבהרות חמישי למכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳01/2019

מכתב הבהרות רביעי למכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 3 ודחיית מועד להגשת הצעות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס ‘ 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד, חלק ב’, המכרז באתר ללא התוכניות.

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס ‘ 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד, חלק א’, המכרז באתר ללא התוכניות.

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 2

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- עדכון אופן הגשת ההצעות ודחיית מועדים

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳01/2019

היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳00/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- תיקון טעות סופר במכרז

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד,חלק ב – ללא תוכניות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- הודעה לעיתונות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד חלק א

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס’ 15/2018 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

נסגר מס׳15/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה-שינוי בתנאי סף

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

תשובות לשאלות-מכרז פומבי דו שלבי מס’ 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי מס’ 10/2018 להקמה והפעלה של בית קפה בהיכל קבוצת שלמה- עדכון תסריט

נסגר מס׳10/2018

מכרז פומבי מס’ 10/2018 להקמה והפעלה של בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳10/2018

מכרז פומבי מס 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועדים

נסגר מס׳8/2018

מכרז פומבי מס’ 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים – נספח שילוט

נסגר מס׳08/2018

מכרז פומבי מס’ 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳08/2018

מכרז פומבי מס’ 07/2018 להשכרה והפעלה של חנות בסמוך לשער 10 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳07/2018

עדכון דחיית מועד הגשה – הזמנה מס’ 6/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של החברה בתחום של ניהול אירועי ספורט

נסגר מס׳06/2018

הזמנה מס’ 06/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של חברת היכלי הספורט בתחום של ניהול אירועי ספורט

נסגר מס׳06/2018

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, והפעלת מזנונים למכירת מזון ולשירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2018

הנחיות שילוט – מכרז פומבי מס’ 5/2018 להשכרה והפעלה של חנות בתחום הפארם בין שער 7 לשער 8 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2018

מכרז פומבי מס’ 5/2018 להשכרה והפעלה של חנות בתחום הפארם בין שער 7 לשער 8 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2018

תיקון מועדים – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2018

נספחים לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט ת”א יפו בע”מ

נסגר מס׳3/2018

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט ת”א יפו בע”מ

נסגר מס׳3/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס’ 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה – תשריט

נסגר מס׳4/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס’ 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳4/2018

תיקון תנאי סף למכרז פומבי עם הליך תחרותי מס’ 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של היכלי הספורט תל אביב יפו

נסגר מס׳3/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תא יפו בעמ

נסגר מס׳3/2018

פניה מוקדמת לקבלת מידע מכרז ביטוחים

נסגר מס׳

מכרז להשכרה והפעלת חנות בסמוך לשער 1 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳1/2018

מכרז פומבי להשכרה והפעלת חנות בשער 3 היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳2/2018

תשובות לשאלות הבהרה נוספות – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 06/2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳06/2017

מכרז פומבי 08/2017 לתפקיד יועמ”ש פנימי בתאגיד היכלי הספורט ת”א יפו

נסגר מס׳08/2017

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 06.2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים – תוכנית חנות

נסגר מס׳06/2017

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס’ 06.2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳06/2017

קובץ שלישי של תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2017

מכתב הבהרות מס 1 למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳5/2017

השכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳5/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – תשובות לשאלות הבהרה 2

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – תשובות לשאלות הבהרות 1

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – מפרט טכני

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועד סיור קבלנים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים – הערה לגבי נספחים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי מס’ 01/2017 אספקת ציוד וחומרים לתחזוקה – רשימת פריטים

נסגר מס׳01/2017

מכרז פומבי מס’ 01/2017 אספקת ציוד וחומרים לתחזוקה

נסגר מס׳01/2017

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס’ 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – תשובות לשאלות הבהרה נוספות

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס’ 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס’ 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – טבלת פריטים

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס’ 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי

נסגר מס׳06/2016

קובץ למילוי קבצים – מכרז פומבי 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

מכרז פומבי מס’ 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס’ 1

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס’ 2

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס’ 3

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס’ 4

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי 01/2016 למתן שירותי ניקיון ואחזקה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳01/2016

מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי 03/2015 למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה.

נסגר מס׳03/2015

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 2/2015 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) בהיכל הספורט “דרייב אין” (שם זמני) ברח’ אייזק רמבה נסגר

נסגר מס׳02/2015

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 10/2014 לקבלת זכות חסות/מיתוג (naming right) נסגר

נסגר מס׳10/2014

מכרז פומבי 07/2014 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל הספורט העירוני “דרייב-אין” בת”א יפו

נסגר מס׳07/2014

מכרז פומבי דו שלבי מס’ 4/2014 – לוח תוצאות משחק משולב מסמכי צפייה וידאו בטכנולוגית LED ומערכת ניהול משחק בהיכל הכדורסל בדרייב-אין בתל אביב יפו נסגר

נסגר מס׳04/2014

מכרז פומבי 6/2013 למתן שירותי ניקיון ואחזקה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳06/2013

מכרז פומבי 5/2013 למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל NOKIA ובאצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳05/2013

מכרז פומבי מס’ 20133 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מסך תוצאות בטכנולוגית LED באצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳03/2013

מכרז פומבי מס’ 12/2012 למתן שירותי קופאים ועובדי חניון בחניוני החברה

נסגר מס׳12/2012

מכרז פומבי מס’ 11/2012 להפעלת דלפקים למכירת מזון ושירותי דיילות לבאי אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2012

מכרז פתוח מס’ 9/2012 לאספקה התקנה ותחזוקת מסך תוצאות בטכנולוגיית LED באצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳09/2012

מכרז פומבי מס’ 8/2012 למתן שירותי קופאים ועובדי חניון בחניוני החברה.

נסגר מס׳08/2012

מכרז פומבי 7/2012 לאספקה התקנה ותפעול מערכת כרטוס אוטומטית לבקרת כניסה בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳07/2012

מכרז פומבי 6/2012 לאספקה, התקנת ותחזוקת מערכת גילוי אש ועשם וכיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳06/2012

מכרז פומבי 5/2012 לאספקה והתקנת מתקני מיזוג אוויר(צ’ילרים) בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳05/2012

מכרז פומבי 4/2012 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות שיפוץ באיצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳04/2012

מכרז פומבי 3/2012 לאספקה והתקנת מתקני מיזוג אויר (צ’ילרים) בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳03/2012

מכרז פומבי 1/2012 למתן שירותי ניקיון ואחזקה בהיכל NOKIA.

נסגר מס׳01/2012

מכרז פומבי 5/2011 הענקת זכויות פרסום בשטח ההרשאה שבאצטדיון בלומפילד בתל-אביב יפו.

נסגר מס׳05/2011

מכרז פומבי מס’ 4/2011, עבודות פירוק והתקנת גופי תאורה והציוד הנלווה אליהם באצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳04/2011

מכרז פומבי מס’ 3/2011, אספקת גופי תאורה, לאצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳03/2011

מכרז מס’ 2/2011, הגבהת שערים 6 ו- 9 , לרכב חירום באצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳02/2011

מכרז מס’ 1/2011, עבודות שיפוץ – אצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳01/2011
גלול למעלה