מכרזים

פרסומים אלו הינם לידיעה כללית בלבד

הפרטים המלאים והמחייבים אודות מכרזים אלו – מופיעים במסמכים שנרכשו מהחברה בלבד.

לפרטים נוספים יש לפנות לענת ברקת, עו"ד, יועמ"ש החברה

בטלפון: 03-6376000 או בדוא״ל: anat@sportp.co.il

 

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

פתוח מס׳

מענה לשאלות הבהרה-מכרז פומבי משותף מס' 4/2024

פתוח מס׳4/2024

מענה לשאלות הבהרה-  למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק בחלק ממבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה מבטחים

פתוח מס׳3/2024

מכרז 4/2024 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן

פתוח מס׳4/2024

מכרז 3/2024 – הודעה על דחיית מועדים

פתוח מס׳3/2024

הודעה על ספק יחיד

פתוח מס׳

מכרז 1-2024 – עמדות טעינה – הודעה על שניה על דחיית מועד הגשה

פתוח מס׳1/2024

מכרז 42024 למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק במבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה

פתוח מס׳4/2024

מכרז 2/2024 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים – הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

פתוח מס׳2/2024

מכרז 2/2024 למתן שירותי יעוץ ביטוח וניהול סיכונים

פתוח מס׳2/2024

הודעה על דחיית מועד הגשה- מכרז עמדות טעינה

פתוח מס׳1/2024

מענה לשאלות הבהרה- מכרז עמדות טעינה

פתוח מס׳1/2024

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

פתוח מס׳

מכרז 2/2024 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

פתוח מס׳2/2024

מכרז עמדות טעינה

פתוח מס׳01/2024

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – עמי חן הכט בע"מ

פתוח מס׳

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

מכרז 4/2023 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

נסגר מס׳04/2023

מכרז 4/2023 – מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳04/2023

מכרז משותף 4/2023 לקבלת שירותי סדרנות בחניונים

נסגר מס׳4/2023

הודעה על דחיית המועד להגשת הצעות למכרז פומבי 3/2023 למתן שירותי הפעלת מזנונים והסעדה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳3/2023

מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳3/2023

מתן שירותי הפעלת מזנונים והסעדה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳3/2023

קול קורא קידום חדשנות בהיכלי ואירועי ספורט SMART SPORTS CITY

נסגר מס׳

מכרז 2/2023 – מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳2/2023

דחיית מועדים מכרז 2/2023

נסגר מס׳2/2023

מכרז 2/2023 לביצוע עבודות חשמל באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳2/2023

מכרז 1-2023 מענה לשאלות הבהרה והודעה על דחיית מועד להגשת הצעות

נסגר מס׳1/2023

מכרז 1/2023 – דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

נסגר מס׳1/2023

מכרז 1/2023 – הבהרה

נסגר מס׳1/2023

מכרז 1-2023 למתן שירותים למערכות כיבוי אש למתקני החברה

נסגר מס׳01/2023

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעות על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

התקשרות בפטור ממכרז עם החברה למשק וכלכלה לצורך קבלת שירותי ניהול

נסגר מס׳

08/2022 הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

נסגר מס׳08/2022

9-2022 מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳09/2022

מענה לשאלות הבהרה 8-2022

נסגר מס׳08/2022

מכרז משותף 8/2022 – הודעה על עדכון מועדים ועל סיור מציעים נוסף

נסגר מס׳08/2022

מכרז פומבי משותף למתן שירותי פירוק , הרכבה ושינוע של ציוד לרבות כיסוי פרקט ודשא ועבודות נוספות

נסגר מס׳9/2022

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

מכרז משותף 08/2022 לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים

פתוח מס׳08/2022

נוסח להסכם מכרז משותף 08/2022 לאפיון, הקמה, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכת לניהול מבנים

נסגר מס׳08/2022

מכרז 7/2022 לצביעת הטבעת החיצונית העליונה של היכל מנורה מבטחים ושערי הכניסה

נסגר מס׳7/2022

דחיית המועד האחרון להגשת מועד מכרז 7/2022

נסגר מס׳7/2022

מכרז פומבי 7/2022 מודעה שניה סיור מציעים נוסף

נסגר מס׳7/2022

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳

קול קורא הארכת מועדים למיתוג ופרסום על גבי כסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳

עדכון סעיף 8.10 – קול קורא למיתוג ופרסום כסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳

קול קורא למיתוג ופרסום ע"ג כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳

מכרז משותף 5-2022 – הודעה בדבר עדכון מפרטים

נסגר מס׳5/2022

מכרז 4/2022- הבהרה לנספח 1

נסגר מס׳4

מכרז 6/2022 הודעה על קיום סיור מציעים נוסף

נסגר מס׳6/2022

עדכון תנאי סף במכרז משותף

נסגר מס׳4

מענה לשאלות הבהרה- מכרז פומבי משותף

נסגר מס׳4

מכרז 6/2022 למתן שירותי הפעלה למערכות הגברה וסאונד בהיכל מנורה ובאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳06/2022

5/2022 מכרז משותף לאספקת ציוד ומוצרי תחזוקה

נסגר מס׳5/2022

מכרז משותף 4 דחיית מועד הגשה

נסגר מס׳4

מכרז 1/2022 דחיית מועד הגשה

נסגר מס׳1/2022

מכרז משותף מס' 4 למתן שירותי ניקיון
ואחזקה במתקני חברת היכלי הספורט תל
אביב – יפו בע"מ וחברת מרכז הספורט
הלאומי תל – אביב בע"מ

נסגר מס׳4

קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט

נסגר מס׳1/2022

2/2022 לוחות זמנים מעודכנים של המכרז

נסגר מס׳2/2022

הסכם נוסח מעודכן בעקבות שינוי תנאי סף מיום 16/03/2022

נסגר מס׳2/2022

2/2022 מענה שני לשאלות הבהרה ועדכון נספחים

נסגר מס׳2/2022

2/2022 מכרז נוסח מעודכן לאחר עדכון תנאי סף מיום 16/03/2022

נסגר מס׳2/2022

מענה לשאלות הבהרה ודחיית המועד להגשת הצעות

נסגר מס׳03/2022

מכרז פומבי לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מערכות מיזוג אויר

נסגר מס׳3/2022

הודעה על עדכון מועדים

נסגר מס׳02/2022

מענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳2/2022

מענה שני לשאלות הבהרה

נסגר מס׳1/2022

חוזה לתכנון הקמה והפעלה של מתחם ספורט אתגרי על גג אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳2/2022

דחיית מועד הגשת מכרז 1/2022 ומענה לשאלות הבהרה

נסגר מס׳1/2022

מכרז לתכנון הקמה והפעלה של מתחם ספורט אתגרי על גג אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳02/2022

חוזה מרכז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות ותחזוקה של מתקנים סולאריים באתרי חברת היכלי הספורט ת"א.

נסגר מס׳1/2022

מרכז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות ותחזוקה של מתקנים סולאריים באתרי חברת היכלי הספורט

נסגר מס׳1/2022

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 8/2021 להקמה ותפעול מתקן פרסום חוצות בחניון נירים בתל אביב

נסגר מס׳08/2021

מכרז פומבי מס' 8/2021 להקמה ותפעול מתקן פרסום חוצות בחניון נירים בתל אביב

נסגר מס׳08/2021

כתב כמויות מעודכן למכרז פומבי מס' 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

הודעה על דחיית מועדים – מכרז פומבי מס' 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳06/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳06/2021

הודעה על דחיית מועדים – מכרז פומבי מס' 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳06/2021

מכרז פומבי מס' 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳06/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 07/2021 לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

מכרז פומבי מס' 07/2021 והסכם התקשרות לעבודות איטום בגג היכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳07/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

פרוטוקול סיור מציעים ומסמכים נלווים – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

מכרז פומבי מס' 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס), מערכות מנ"מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2021

מכרז פומבי מס' 05/2021 – להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לרכישת מושבים וחלקי חילוף למושבים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2021

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לצורך התקנת מערכת אשראי למכונות תשלום בחניונים

נסגר מס׳00/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 03/2021 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳03/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 03/2021 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע”מ

נסגר מס׳03/2021

מכרז פומבי מס' 03/2021 והסכם התקשרות לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳03/2021

מכרז פומבי מס' 02/2021 והסכם התקשרות למתן הרשאה לקיום מופע בימתי בתקופת חג החנוכה בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב יפו

נסגר מס׳02/2021

מכרז פומבי מס' 01/2021 והסכם התקשרות לאספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של מגדלי קירור בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2021

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2020

מכרז פומבי מס' 03/2020 והסכם התקשרות לאספקה והתקנה של גופי תאורה לחדר אירועים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳03/2020

מכרז פומבי מס’ 4/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות בניה ושיפוץ בחדר אירועים בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2020

מכרז פומבי מס' 05/2020 והסכם התקשרות למתן הרשאה להפעלת חנות בחלק הצפון מערבי של אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו

נסגר מס׳05/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן תחזוקה למערכת גילוי אש ועשן בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – למתן שירות למערכת בקרת מבנה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע עבודות הוספת אזורי כריזה וסאונד לחדר הארועים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

מכרז פומבי מס’ 2/2020 והסכם התקשרות לביצוע עבודות הכוללות שיפוץ 2 מעליות בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳02/2020

הבהרה – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

דחיית מועד – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

קול קורא – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד לעונת 2020/2021

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – לביצוע השלמת עבודות איוורור, קירור ובידוד באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

הודעה על דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס' 1/2020 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2020

מכרז פומבי מס' 1/2020 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 2 לשער 3 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳01/2020

קול קורא – מתן זכות שיווק ופרסום על גבי שלט ביציע המזרחי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳00/2020

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מושבים

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – שדרוג למערכות שעוני משחק ולוחות תוצאות

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – ציוד מחשוב לחניונים

נסגר מס׳00/2019

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – יועץ דשא

נסגר מס׳00/2019

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 18/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳18/2019

מכרז פומבי מס' 18/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳18/2019

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

עדכון מועדים – מכרז פומבי מס’ 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

מכרז פומבי מס' 17/2019 למתן הרשאה להפעלת חנות מסוג קיוסק או מרכול בסמוך לשער 10 בטבעת החיצונית של היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳17/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳16/2019

מכרז פומבי מס' 16/2019 לביצוע עבודות ניקיון חד-פעמי באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳16/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

הבהרה 2 – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

הבהרה 1 – מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

מכרז פומבי 15/2019 לביצוע עבודות ציפוי פולימרי של רצפות בקומת הקרקע בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳15/2019

מכרז פומבי 14/2019 לעבודות נגישות בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳14/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 14/2019 לעבודות נגישות בהיכל מנורה מבטחים תל אביב יפו

נסגר מס׳14/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

דחיית מועד הגשת הצעות – מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

מכרז פומבי 13/2019 למתן שירותי אחזקת מערכות ביוב, ניקוז ושומן למתקני החברה

נסגר מס׳13/2019

הבהרה 3 – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה 2 – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה – קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

קול קורא למיתוג ופרסום על גבי כיסאות שחקנים באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳00/2019

הבהרה 1 – מכרז פומבי מס' 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל"זירת אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳12/2019

מכרז פומבי מס' 12/2019 למתן שירותי שינוע כיסאות ל"זירת אולם המשחקים" בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳12/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳10/2019

תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות במכרז – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳10/2019

מכרז והסכם – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

נסגר מס׳10/2019

מכרז פומבי מס' 11/2019 לייצור, אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2019

הסכם – מכרז פומבי מס' 11/2019 לייצור, אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2019

תשובות לשאלות הבהרה 3 – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2  מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

עדכון תנאי סף – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

תשובות לשאלות הבהרה  מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

הסכם – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

מפרט טכני – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳09/2019

הבהרה – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

דחיית מועד הגשה – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מפרט טכני 2 – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מפרט טכני 1 – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳08/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

תשובות לשאלות הבהרה 1 – מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

מפרט טכני – מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳07/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 06/2019 למתן הרשאה לקיום מופע בימתי לכל המשפחה בתקופת חג החנוכה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳06/2019

מכרז פומבי מס' 06/2019 למתן הרשאה לקיום מופע בימתי לכל המשפחה בתקופת חג החנוכה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳06/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

מפרט – מכרז פומבי מס' 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

מכרז פומבי מס' 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳05/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 04/2019 למתן שירותי מנהל בטיחות למתקני החברה

נסגר מס׳04/2019

מכרז פומבי 04/2019 למתן שירותי מנהל בטיחות למתקני החברה

נסגר מס׳04/2019

דחיית מועד הגשת מכרז – מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳03/2019

הבהרה – מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳03/2019

מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה, ללא תסריט

נסגר מס׳03/2019

עדכון אופן הגשת ההצעות ובחירת זוכים במכרז פומבי 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳02/2019

מכתב הבהרות חמישי למכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳01/2019

מכתב הבהרות רביעי למכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 3 ודחיית מועד להגשת הצעות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס ' 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד, חלק ב', המכרז באתר ללא התוכניות.

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס ' 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד, חלק א', המכרז באתר ללא התוכניות.

נסגר מס׳02/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 2

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- עדכון אופן הגשת ההצעות ודחיית מועדים

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳01/2019

היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

נסגר מס׳00/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- תיקון טעות סופר במכרז

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד,חלק ב – ללא תוכניות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- הודעה לעיתונות

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד חלק א

נסגר מס׳01/2019

מכרז פומבי מס' 15/2018 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים

נסגר מס׳15/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה-שינוי בתנאי סף

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

תשובות לשאלות-מכרז פומבי דו שלבי מס' 13/2018 למתן שירותי שמירה ואבטחה שוטפת למתקני החברה

נסגר מס׳13/2018

מכרז פומבי מס' 10/2018 להקמה והפעלה של בית קפה בהיכל קבוצת שלמה- עדכון תסריט

נסגר מס׳10/2018

מכרז פומבי מס' 10/2018 להקמה והפעלה של בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳10/2018

מכרז פומבי מס 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועדים

נסגר מס׳8/2018

מכרז פומבי מס' 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים – נספח שילוט

נסגר מס׳08/2018

מכרז פומבי מס' 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳08/2018

מכרז פומבי מס' 07/2018 להשכרה והפעלה של חנות בסמוך לשער 10 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳07/2018

עדכון דחיית מועד הגשה – הזמנה מס' 6/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של החברה בתחום של ניהול אירועי ספורט

נסגר מס׳06/2018

הזמנה מס' 06/2018 להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של חברת היכלי הספורט בתחום של ניהול אירועי ספורט

נסגר מס׳06/2018

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, והפעלת מזנונים למכירת מזון ולשירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2018

הנחיות שילוט – מכרז פומבי מס' 5/2018 להשכרה והפעלה של חנות בתחום הפארם בין שער 7 לשער 8 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2018

מכרז פומבי מס' 5/2018 להשכרה והפעלה של חנות בתחום הפארם בין שער 7 לשער 8 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2018

תיקון מועדים – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳04/2018

נספחים לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט ת"א יפו בע"מ

נסגר מס׳3/2018

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט ת"א יפו בע"מ

נסגר מס׳3/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה – תשריט

נסגר מס׳4/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳4/2018

תיקון תנאי סף למכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של היכלי הספורט תל אביב יפו

נסגר מס׳3/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 3/2018 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תא יפו בעמ

נסגר מס׳3/2018

פניה מוקדמת לקבלת מידע מכרז ביטוחים

נסגר מס׳

מכרז להשכרה והפעלת חנות בסמוך לשער 1 בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳1/2018

מכרז פומבי להשכרה והפעלת חנות בשער 3 היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳2/2018

תשובות לשאלות הבהרה נוספות – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 06/2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳06/2017

מכרז פומבי 08/2017 לתפקיד יועמ"ש פנימי בתאגיד היכלי הספורט ת"א יפו

נסגר מס׳08/2017

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 06.2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים – תוכנית חנות

נסגר מס׳06/2017

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 06.2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳06/2017

קובץ שלישי של תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2017

מכתב הבהרות מס 1 למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳5/2017

השכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳5/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – תשובות לשאלות הבהרה 2

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – תשובות לשאלות הבהרות 1

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי דו שלבי לתכנון, אספקה, והתקנה של גופי תאורה בהיכל מנורה מבטחים – מפרט טכני

נסגר מס׳04/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועד סיור קבלנים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים – הערה לגבי נספחים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳03/2017

מכרז פומבי מס' 01/2017 אספקת ציוד וחומרים לתחזוקה – רשימת פריטים

נסגר מס׳01/2017

מכרז פומבי מס' 01/2017 אספקת ציוד וחומרים לתחזוקה

נסגר מס׳01/2017

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – תשובות לשאלות הבהרה נוספות

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – תשובות לשאלות הבהרה

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי – טבלת פריטים

נסגר מס׳06/2016

מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 6/2016 אספקת ציוד וחומרי ניקוי

נסגר מס׳06/2016

קובץ למילוי קבצים – מכרז פומבי 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה בהיכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

מכרז פומבי מס' 5/2016 עם הליך תחרותי נוסף לאספקה, להתקנת קבע, לאחריות ולתחזוקה של מערכת סאונד ומערכת שליטה ובקרה עבור היכל מנורה מבטחים

נסגר מס׳05/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס' 1

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס' 2

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס' 3

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2016 רכישת שירותי תקשורת, דוברות, יחסי ציבור ואסטרטגיה שיווקית – מסמך הבהרות מס' 4

נסגר מס׳04/2016

מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי 01/2016 למתן שירותי ניקיון ואחזקה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה

נסגר מס׳01/2016

מכרז פומבי דו-שלבי עם הליך תחרותי 03/2015 למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל מנורה מבטחים והיכל קבוצת שלמה.

נסגר מס׳03/2015

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 2/2015 לקבלת זכות חסות/מיתוג (Naming right) בהיכל הספורט "דרייב אין" (שם זמני) ברח' אייזק רמבה נסגר

נסגר מס׳02/2015

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 10/2014 לקבלת זכות חסות/מיתוג (naming right) נסגר

נסגר מס׳10/2014

מכרז פומבי 07/2014 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל הספורט העירוני "דרייב-אין" בת"א יפו

נסגר מס׳07/2014

מכרז פומבי דו שלבי מס' 4/2014 – לוח תוצאות משחק משולב מסמכי צפייה וידאו בטכנולוגית LED ומערכת ניהול משחק בהיכל הכדורסל בדרייב-אין בתל אביב יפו נסגר

נסגר מס׳04/2014

מכרז פומבי 6/2013 למתן שירותי ניקיון ואחזקה באצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳06/2013

מכרז פומבי 5/2013 למתן שירותי אבטחה שוטפת בהיכל NOKIA ובאצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳05/2013

מכרז פומבי מס' 20133 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מסך תוצאות בטכנולוגית LED באצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳03/2013

מכרז פומבי מס' 12/2012 למתן שירותי קופאים ועובדי חניון בחניוני החברה

נסגר מס׳12/2012

מכרז פומבי מס' 11/2012 להפעלת דלפקים למכירת מזון ושירותי דיילות לבאי אצטדיון בלומפילד

נסגר מס׳11/2012

מכרז פתוח מס' 9/2012 לאספקה התקנה ותחזוקת מסך תוצאות בטכנולוגיית LED באצטדיון בלומפילד נסגר

נסגר מס׳09/2012

מכרז פומבי מס' 8/2012 למתן שירותי קופאים ועובדי חניון בחניוני החברה.

נסגר מס׳08/2012

מכרז פומבי 7/2012 לאספקה התקנה ותפעול מערכת כרטוס אוטומטית לבקרת כניסה בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳07/2012

מכרז פומבי 6/2012 לאספקה, התקנת ותחזוקת מערכת גילוי אש ועשם וכיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳06/2012

מכרז פומבי 5/2012 לאספקה והתקנת מתקני מיזוג אוויר(צ'ילרים) בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳05/2012

מכרז פומבי 4/2012 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות שיפוץ באיצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳04/2012

מכרז פומבי 3/2012 לאספקה והתקנת מתקני מיזוג אויר (צ'ילרים) בהיכל נוקיה.

נסגר מס׳03/2012

מכרז פומבי 1/2012 למתן שירותי ניקיון ואחזקה בהיכל NOKIA.

נסגר מס׳01/2012

מכרז פומבי 5/2011 הענקת זכויות פרסום בשטח ההרשאה שבאצטדיון בלומפילד בתל-אביב יפו.

נסגר מס׳05/2011

מכרז פומבי מס' 4/2011, עבודות פירוק והתקנת גופי תאורה והציוד הנלווה אליהם באצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳04/2011

מכרז פומבי מס' 3/2011, אספקת גופי תאורה, לאצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳03/2011

מכרז מס' 2/2011, הגבהת שערים 6 ו- 9 , לרכב חירום באצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳02/2011

מכרז מס' 1/2011, עבודות שיפוץ – אצטדיון בלומפילד.

נסגר מס׳01/2011
גלול למעלה