מענה לשאלות הבהרה-מכרז פומבי משותף מס’ 4/2024 

מענה לשאלות הבהרה-מכרז פומבי משותף מס’ 4/2024

scroll to top