מכרז 2/2024 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים – הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

מכרז 2/2024 למתן שירותי ייעוץ ביטוח וניהול סיכונים – הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

scroll to top