מכרז 1-2024 – עמדות טעינה – הודעה על שניה על דחיית מועד הגשה

מכרז 1-2024 – עמדות טעינה – הודעה על שניה על דחיית מועד הגשה

scroll to top