מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי 1.2016 ניקיון ואחזקה היכלי הספורט

scroll to top