מסמך תשובות לשאלות הבהרה – מכרז בתי קפה ומזנונים 8.5.2018

גלול למעלה