04/2018

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, והפעלת מזנונים למכירת מזון ולשירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה