מסמך מתקן לתשובות לשאלות הבהרה – מכרז בתי קפה ומזנונים 9.5.2018

גלול למעלה