דחיית מועד הגשת מכרז ומענה לשאלות הבהרה

גלול למעלה