מפת הושבה היכל קבוצת שלמה

הבליט מפת השערים
×

 • 2 שמאלה
×

 • 2 שמאלה
×

 • 2 שמאלה
×

 • 2 מרכז
×

 • 2 מרכז
×

 • 2 מרכז
×

 • 2 ימינה
×

 • 2 ימינה
×

 • 2 ימינה
×

 • 3
×

 • 3
×

 • 3
×

 • 4 שמאלה
×

 • 4 שמאלה
×

 • 4 שמאלה
×

 • 4 מרכז
×

 • 4 מרכז
×

 • 4 מרכז
×

 • 4 ימינה
×

 • 4 ימינה
×

 • 4 ימינה
×

 • 1
×

 • 1
×

 • 1

  מפת הושבה היכל קבוצת שלמה