Tender 03/2017 – 1

מכרז פומבי 03/2017 לאפיון, תכנון, התקנה ותחזוקה של שדרוג מערך תשתית קבועה לשידורי טלוויזיה בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועד סיור קבלנים

גלול למעלה