מודעה על דחיית מועד הגשת מכרז ושאלות הבהרה

גלול למעלה