8/2018

מכרז פומבי מס 8/2018 להשכרה והפעלה של חנות בין שער 3 לשער 4 בהיכל מנורה מבטחים- עדכון מועדים

גלול למעלה