מסמכי מכרז בית הקפה נוסח מעודכן סופי לפרסום 17.9 (002)

גלול למעלה