5/2017

קובץ שלישי של תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה