5/2017

מכתב הבהרות מס 1 למכרז פומבי 5/2017 להשכרה והפעלת בית קפה בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה