4/2018

תיקון מועדים – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה