4/2018

מכרז פומבי עם הליך תחרותי מס' 4/2018 להקמה והפעלה של בית קפה, הפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון בהיכל קבוצת שלמה – תשריט

גלול למעלה