תשובות לשאלות הבהרה – 02/2019

מכרז פומבי מס' 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה

גלול למעלה