מכרז נוסח מעודכן לאחר עדכון תנאי סף מיום 16032022

גלול למעלה