2/2022 מכרז נוסח מעודכן לאחר עדכון תנאי סף מיום 16/03/2022

2/2022 מכרז נוסח מעודכן לאחר עדכון תנאי סף מיום 16/03/2022

גלול למעלה