הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

גלול למעלה