11/2019 – מכרז

מכרז פומבי מס' 11/2019 לייצור, אספקה והתקנה של מחיצות אקוסטיות באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה