10/2019 – תשובות לשאלות הבהרה 2

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

גלול למעלה