10/2019 – תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועד

תשובות לשאלות הבהרה ודחיית מועד הגשת הצעות במכרז – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

גלול למעלה