10/2019 – מכרז+הסכם

מכרז והסכם – מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2019 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

גלול למעלה