10/2018

מכרז פומבי מס' 10/2018 להקמה והפעלה של בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה