09/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה  מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה