09/2019 – עדכון תנאי סף

עדכון תנאי סף – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה