08/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

גלול למעלה