06/2017

תשובות לשאלות הבהרה נוספות – מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס' 06/2017 להשכרה והפעלה של מסעדת המבורגרים – מזון מהיר בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה