מכרז – 05/2019

מכרז פומבי מס' 05/2019 להפעלת מערך המזנונים וההסעדה באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה