05/2018

הנחיות שילוט – מכרז פומבי מס' 5/2018 להשכרה והפעלה של חנות בתחום הפארם בין שער 7 לשער 8 בהיכל מנורה מבטחים

גלול למעלה