דחיית מועד – 03/2019

דחיית מועד הגשת מכרז – מכרז פומבי מס׳ 03/2019 להפעלת מזנונים למכירת מזון ושירותי דיילות מזון עם אפשרות להקמת בית קפה בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה