חלק א – 02/2019

מכרז פומבי מס ' 02/2019 לייצור, אספקה, הובלה והתקנת עבודות נגרות באצטדיון בלומפילד, חלק א', המכרז באתר ללא התוכניות.

גלול למעלה