מכתב הבהרות 4 – 01/2019

מכתב הבהרות רביעי למכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה