תשובות לשאלות הבהרה 2 – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד – תשובות לשאלות הבהרה – חלק 2

גלול למעלה