תיקון טעות סופר – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- תיקון טעות סופר במכרז

גלול למעלה