חלק ב – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד,חלק ב – ללא תוכניות

גלול למעלה