הודעה לעיתונות – 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד- הודעה לעיתונות

גלול למעלה