מכתב הבהרות 5 – 01/2019

מכתב הבהרות חמישי למכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקה, הובלה והתקנה של ריהוט באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה