תשובות לשאלות הבהרה 3 – 09/2019

תשובות לשאלות הבהרה 3 – מכרז פומבי מס' 9/2019 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת שליטה ובקרה באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה