תשובות לשאלות הבהרה 2 – 07/2019

תשובות לשאלות הבהרה 2 – מכרז פומבי מס' 07/2019 לביצוע, אספקה, הובלה והתקנה של ציוד מטבח באצטדיון בלומפילד

גלול למעלה