תשובות לשאלות הבהרה – 06/2019

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 06/2019 למתן הרשאה לקיום מופע בימתי לכל המשפחה בתקופת חג החנוכה בהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה