קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט

קול קורא לתכנון וניהול של תוכנית חדשנות ויוזמות טכנולוגיות בתחום הספורט

גלול למעלה