פרוטוקול סיור מציעים ומסמכים נלווים – מכרז 04/2021

פרוטוקול סיור מציעים ומסמכים נלווים – מכרז פומבי מס’ 04/2021 למתן תחזוקה ושירות למערכות קיימות הכוללות טלוויזיה במעגל סגור (טמ”ס), מערכות מנ”מ, תקשורת וטלפוניה בהיכל מנורה מבטחים ובהיכל קבוצת שלמה

גלול למעלה