מרכז פומבי מס' 1/2022

מרכז פומבי מס' 1/2022 לביצוע עבודות ותחזוקה של מתקנים סולאריים באתרי חברת היכלי הספורט

גלול למעלה