מפרט טכני 1 – 08/2019

מפרט טכני 1 – מכרז פומבי מס' 08/2019 לייצור, אספקה והתקנה של שילוט לאצטדיון בלומפילד

גלול למעלה