מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז 06/2021

מענה שני לשאלות הבהרה – מכרז פומבי מס' 06/2021 לכיסוי מערך הביטוחים האלמנטריים של חברת היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ

גלול למעלה