מענה לשאלות הבהרה- למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק בחלק ממבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה מבטחים

מענה לשאלות הבהרה-  למתן הרשאה להפעלת מבנה למטרת ניהול והפעלת קיוסק בחלק ממבנה הקופות ברחבה החיצונית של היכל מנורה מבטחים

גלול למעלה